Free Online Polls, free online surveys from FreePollKit at FreePollKit.com

Adakah anda bersetuju bahawa portal berita online boleh menggantikan fungsi akhbar bercetak?

Votes
YA100 %
1
TIDAK0 %
0

« back