Free Online Polls, free online surveys from FreePollKit at FreePollKit.com

Da li ste preko CSR Temerin realizovali neku od sledećih prava?

Votes
Materijalno obezbeđenje porodice100 %
1
Dodatak za pomoć i negu drugog lica0 %
0
Pomoć za osposobljavanje za rad0 %
0
0 %
0
Usluge socijalnog rada0 %
0
0 %
0
Jednokratna pomoća0 %
0
0 %
0
Druge prava0 %
0
Nisam korististio usluge Centra0 %
0

« back